Cách bật hoặc tắt tin tức bảo mật

3 Tháng Mười, 2023

ID 137577

Để bật hoặc tắt tin tức bảo mật:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

 3. Chọn mục Thiết lập giao diện.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập giao diện.

 4. Trong mục Thông báo quảng cáo, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:
  • Nếu bạn muốn nhận tin tức bảo mật, hãy chọn hộp kiểm Nhận thư thông báo và quảng cáo từ Kaspersky.
  • Nếu bạn không muốn nhận tin tức bảo mật, hãy bỏ chọn hộp kiểm Nhận thư thông báo và quảng cáo từ Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.