Cung cấp dữ liệu theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối

3 Tháng Mười, 2023

ID 144976

Mục này chứa thông tin về những dữ liệu cụ thể mà bạn sẽ cung cấp cho Kaspersky nếu bạn đã cài đặt phiên bản ứng dụng không được thiết kế để sử dụng trong Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Việt Nam hoặc bởi công dân California:

Dữ liệu cho gói Kaspersky Free và Kaspersky Basic

Dữ liệu cho gói Kaspersky Standard

Dữ liệu cho các gói Kaspersky Plus và Kaspersky Premium

Kaspersky bảo vệ thông tin nhận được theo các yêu cầu pháp lý và quy tắc hiện hành của Kaspersky. Dữ liệu được truyền gửi qua các kênh được mã hóa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.