Tính tương thích với các ứng dụng khác của Kaspersky

3 Tháng Mười, 2023

ID 149022

Kaspersky VPN không khả dụng ở một số khu vực.

Kaspersky tương thích với các ứng dụng sau đây của Kaspersky:

  • Kaspersky Safe Kids 1.5 và Safe Kids 2023
  • Kaspersky Password Manager 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 2023, 2023.1, 2023.2
  • Kaspersky Security for Exchange 9.7
  • Kaspersky Software Updater 2.1
  • Kaspersky Virus Removal Tool 2015, 2020
  • Kaspersky VPN Secure Connection 4.0, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.13, 5.14, 5.15

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.