Cung cấp dữ liệu theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối trên lãnh thổ Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Việt Nam hoặc bởi công dân California

3 Tháng Mười, 2023

ID 175193

Mục này chứa thông tin về những dữ liệu cụ thể mà bạn sẽ cung cấp cho Kaspersky nếu bạn đã cài đặt phiên bản ứng dụng được thiết kế để sử dụng trong Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Việt Nam hoặc bởi công dân California:

Dữ liệu cho các gói Kaspersky Free, Kaspersky Basic và Kaspersky Standard

Dữ liệu cho gói Kaspersky Plus

Dữ liệu cho gói Kaspersky Premium

Thông tin được đề cập trong phần này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Người dùng.

Thông tin nhận được bảo vệ bởi Đơn vị sở hữu bản quyền theo quy định của pháp luật và được yêu cầu cho sự vận hành của Phần mềm được cung cấp để sử dụng theo giấy phép.

Kaspersky có thể sử dụng dữ liệu thống kê có được dựa trên thông tin nhận được để giám sát xu hướng của các mối đe dọa bảo mật máy tính và phát hành báo cáo về các mối đe dọa đó.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.