Cách mua một gói đăng ký

3 Tháng Mười, 2023

ID 210121

Có một số cách để lấy được gói đăng ký cho một ứng dụng:

Mua trên website Kaspersky

Mua trong giao diện ứng dụng

Mua từ một đối tác của Kaspersky

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.