Các ứng dụng không được sử dụng

3 Tháng Mười, 2023

ID 222851

Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng máy tính của bạn và số lượng ứng dụng được cài đặt là một trong số đó. Càng cài đặt nhiều ứng dụng, máy tính của bạn càng chạy chậm. Nguyên nhân là do một số ứng dụng, bao gồm cả những ứng dụng được cài đặt mà bạn không biết, có thể được khởi chạy tự động, tiêu tốn tài nguyên CPU và sử dụng hết RAM, cũng như thực hiện các hành động không cần thiết và đôi khi thậm chí là độc hại.

Ứng dụng Kaspersky sẽ giúp bạn tìm và gỡ bỏ các ứng dụng này.

Để gỡ bỏ các ứng dụng mà bạn không dùng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Vào mục Hiệu năng.
  3. Nhấn vào nút Tìm kiếm trong phần Các ứng dụng không được sử dụng.

    Sau khi hoàn tất tìm kiếm, ứng dụng Kaspersky sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng không sử dụng. Bạn có thể chọn các ứng dụng cụ thể để gỡ bỏ trong danh sách đó.

  4. Để gỡ bỏ một ứng dụng, hãy nhấn vào nút Xóa bên cạnh ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ.

Ứng dụng sẽ bị gỡ bỏ khỏi máy tính của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.