Hoạt động hiện tại

3 Tháng Mười, 2023

ID 222852

Nếu bạn thấy máy tính của mình bị treo hoặc chạy chậm hơn, bạn có thể mở cửa sổ Hoạt động của ứng dụng. Cửa sổ này hiển thị danh sách các ứng dụng hiện đang chạy và các tiến trình đang hoạt động, đồng thời chấm dứt một ứng dụng hoặc các ứng dụng đang sử dụng quá nhiều tài nguyên của máy tính.

Để xem hoạt động hiện tại và/hoặc chấm dứt ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Vào mục Hiệu năng.
  3. Trong mục Hoạt động hiện tại chặn, nhấn vào nút Xem hoạt động.

    Thao tác này sẽ mở cửa sổ Hoạt động của ứng dụng trên thẻ Đang chạy.

  4. Từ danh sách ứng dụng, hãy chọn ứng dụng sử dụng nhiều nhất tài nguyên bộ xử lý của bạn (trong cột CPU) và/hoặc RAM (cột Bộ nhớ), và nhấn nút Chấm dứt tiến trình.

Ứng dụng đó sẽ chấm dứt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.