Chế độ Không làm phiền

3 Tháng Mười, 2023

ID 222853

Ở Chế độ Không làm phiền, ứng dụng Kaspersky không hiển thị thông báo bật lên về các sự kiện xảy ra trên PC của bạn trong cuộc gọi video, khi bạn đang xem phim, đang sử dụng các ứng dụng đã cài đặt hoặc bàn phím. Chế độ Không làm phiền cũng có thể tạm dừng một số tác vụ được khởi chạy tự động hoặc trì hoãn việc chạy các tác vụ đã lên lịch để tránh sử dụng quá mức tài nguyên máy tính.

Chế độ không làm phiền được bật và tắt tự động. Bạn không phải thay đổi thiết lập ứng dụng.

Sau khi thoát khỏi Chế độ không làm phiền, ứng dụng sẽ sử dụng khu vực thông báo trên thanh tác vụ để hiển thị thông báo liên quan đến bất kỳ sự kiện nào xảy ra khi bạn đang bận. Nếu có nhiều sự kiện, hãy nhấn vào nút Xem để vào Trung tâm thông báo và xem mọi sự kiện.

Bạn cũng có thể xem tất cả các sự kiện đã xảy ra trong ba ngày qua trong Trung tâm thông báo trên thẻ Trạng thái trong mục Thông báo.

Miễn là Chế độ game hoặc chế độ Không làm phiền được bật, bạn cũng sẽ không thấy thông báo từ các ứng dụng Kaspersky VPN Secure Connection và Kaspersky Password Manager được cài đặt trên cùng một thiết bị.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hiển thị thông báo trong mục Cách cấu hình thông báo ứng dụng của phần Trợ giúp.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.