Cách đặt một phương thức thanh toán khác

3 Tháng Mười, 2023

ID 230186

Các khoản phí tự động cho việc gia hạn gói đăng ký sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã chọn khi mua gói đăng ký. Bạn có thể đặt một phương thức thanh toán khác.

Cách đặt phương thức thanh toán khác ở Nga, Belarus, Abkhazia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Nam Ossetia, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan

Cách đặt một phương thức thanh toán khác ở các quốc gia khác

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.