Cửa hàng

3 Tháng Mười, 2023

ID 232343

Chức năng này có thể khả dụng nếu Kaspersky có ưu đãi dành cho bạn trong khu vực của bạn.

Để vào Cửa hàng, hãy nhấn vào nút có biểu tượng chiếc túi chiếc túi ở phần dưới của cửa sổ chính của ứng dụng.

Trên trang Cửa hàng, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp của Kaspersky và các giải pháp do đối tác của chúng tôi cung cấp mà bạn có thể quan tâm. Tại đây, bạn sẽ có thể mua một giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình, duyệt tìm ứng dụng và dịch vụ đã mua trước đó, theo dõi trạng thái gói đăng ký của bạn, tiến hành cài đặt ứng dụng hoặc đọc hướng dẫn sử dụng.

Các ứng dụng được nhóm theo mục đích và mức độ ưu tiên. Các ứng dụng mới và được đề xuất cũng được gán nhãn.

Nhấn vào Mua (nút có thể có tên khác, tùy thuộc vào các ưu đãi có sẵn trong khu vực của bạn) sẽ đưa bạn đến cửa hàng trực tuyến, nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về giải pháp đã chọn và thanh toán đơn hàng. Bạn sẽ nhận được một email kèm thông tin về giao dịch mua và hướng dẫn kích hoạt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.