Cách kiểm tra độ an toàn của mật khẩu của bạn

3 Tháng Mười, 2023

ID 232502

Chỉ khả dụng trong Kaspersky Premium.

Các tài khoản internet của bạn đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng nếu chúng có mật khẩu không duy nhất hoặc có mật khẩu yếu (ví dụ: qwerty hoặc 12345) và nếu mật khẩu dựa trên thông tin dễ đoán hoặc dễ lấy (ví dụ: tên của người thân hoặc ngày sinh).

Ứng dụng Kaspersky có thể giúp bạn nhanh chóng kiểm tra độ phức tạp của mật khẩu và liệu mật khẩu đó có được sử dụng cho nhiều tài khoản hay không.

Để kiểm tra độ an toàn của mật khẩu:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn mục Quyền riêng tư.
 3. Trong mục An toàn cho mật khẩu, hãy thực hiện một trong các hành động sau:
  • Nếu bạn chưa cài đặt KasperskyPassword Manager, hãy bấm vào Xem để đến trang bạn có thể tải xuống ứng dụng này. Tên của nút có thể là Bắt đầu hoặc Mở nếu Kaspersky Password Manager không được cấu hình, đã cũ hoặc được kết nối với một tài khoản My Kaspersky không khớp với tài khoản mà ứng dụng Kaspersky được kết nối.

   Thao tác này sẽ bắt đầu quá trình cài đặt Kaspersky Password Manager. Làm theo chỉ dẫn của Trình hướng dẫn.

  • Nhấn vào Quét nếu tác vụ quét chưa được thực hiện.
  • Nhấn vào Chi tiết nếu tác vụ quét đã được thực hiện.

Kết quả quét được hiển thị trong mục An toàn cho mật khẩu, được nhóm theo danh mục an toàn.

Để tìm hiểu thêm về các tác vụ quét mật khẩu, hãy tham khảo Trợ giúp của Kaspersky Password Manager.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.