Chế độ game

3 Tháng Mười, 2023

ID 70774

Khi ứng dụng Kaspersky đang chạy đồng thời với một số ứng dụng (đặc biệt là các trò chơi video), bất tiện sau đây có thể xảy ra trong chế độ toàn màn hình:

  • Hiệu năng của ứng dụng hoặc của một trò chơi giảm do thiếu tài nguyên hệ thống;
  • Thông báo cửa sổ của ứng dụng Kaspersky phân tâm của người sử dụng từ quá trình chơi game;

Để tránh phải thay đổi các thiết lập của ứng dụng Kaspersky theo cách thủ công mỗi khi chuyển sang chế độ toàn màn hình, bạn có thể sử dụng Chế độ game. Nếu Chế độ game đang được sử dụng và bạn đang chơi hoặc đang làm việc với các ứng dụng ở chế độ toàn màn hình, thì ứng dụng Kaspersky sẽ không chạy tác vụ quét cũng như tác vụ cập nhật và không hiển thị thông báo.

Cách bật Chế độ game:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

  3. Đến mục Thiết lập hiệu năngTối ưu hiệu năng PC.
  4. Hãy chọn hộp kiểm Chế độ game.

Bạn cũng có thể chọn hộp kiểm Chế độ Không làm phiền. Ở chế độ này, bạn sẽ không thấy thông báo nếu bạn đang làm việc liên tục trong một số ứng dụng, các tác vụ quét và cập nhật cũng không được khởi chạy.

Miễn là Chế độ game hoặc chế độ Không làm phiền được bật, bạn cũng sẽ không thấy thông báo từ các ứng dụng Kaspersky VPN Secure Connection và Kaspersky Password Manager được cài đặt trên cùng một thiết bị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.