Thông tin về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Internet

3 Tháng Mười, 2023

ID 82527

Kaspersky VPN không khả dụng ở một số khu vực.

Ứng dụng Kaspersky sẽ giúp bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn chống lại hành vi trộm cắp:

  • Mật khẩu, tên người dùng, và các dữ liệu đăng ký khác
  • Số tài khoản và số thẻ ngân hàng

Ứng dụng Kaspersky có các cấu phần và công cụ giúp bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trước hành vi đánh cắp của bọn tội phạm sử dụng các phương thức như lừa đảo và chặn dữ liệu được nhập trên bàn phím.

Bảo vệ chống lừa đảo được cung cấp bởi Chống lừa đảo, được tích hợp trong các thành phần Duyệt mạng an toàn và Chống thư rác. Bật các thành phần này để bảo đảm tính năng bảo vệ toàn diện chống lại lừa đảo.

Tính năng bảo vệ chống nguy cơ đánh cắp dữ liệu được nhập vào trên bàn phím được cung cấp bởi Bàn phím ảo và Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím.

Trình hướng dẫn Xóa thông tin cá nhân xóa các máy tính của tất cả các thông tin về các hoạt động của người dùng.

An toàn giao dịch tài chính và Kaspersky VPN giúp bảo vệ dữ liệu khi bạn sử dụng dịch vụ ngân hàng Internet và mua sắm trực tuyến.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.