Làm thế nào để áp dụng thiết lập của ứng dụng trên máy tính khác

3 Tháng Mười, 2023

ID 82867

Khi đã cấu hình Kaspersky theo một cách cụ thể, sau này bạn có thể áp dụng các thiết lập trên máy tính khác. Kết quả là, Kaspersky sẽ được cấu hình giống hệt nhau trên cả hai máy tính.

Thiết lập của ứng dụng Kaspersky được lưu trong một tập tin thiết lập mà bạn có thể di chuyển từ một máy tính khác.

Thiết lập của ứng dụng Kaspersky được chuyển từ một máy tính khác trong ba bước sau:

  1. Lưu các thiết lập của ứng dụng Kaspersky vào tập tin cấu hình.
  2. Di chuyển các tập tin thiết lập sang máy tính khác (ví dụ, qua email hoặc trên một ổ đĩa di động).
  3. Nhập các thiết lập từ tập tin cấu hình vào ứng dụng Kaspersky được cài đặt trên các máy tính khác.

Cách xuất các thiết lập

Cách nhập các thiết lập

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.