Làm thế nào để tạo một tác vụ sao lưu

3 Tháng Mười, 2023

ID 84524

Để tạo một tác vụ sao lưu:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Chọn mục Hiệu năng.
  3. Trong mục Sao lưu và khôi phục chặn, nhấn vào nút Chọn tập tin.

    Trình hướng dẫn Tạo Tác vụ Sao lưu sẽ khởi chạy.

    Trình hướng dẫn bao gồm một loạt các trang (bước) mà bạn có thể điều hướng qua bằng cách bấm vào nút Quay lại và Tiếp theo. Để đóng Trình hướng dẫn sau khi hoàn thành bằng cách nhấn nút Hoàn tất. Để ngừng Thuật sĩ ở bất cứ giai đoạn nào, nhấn vào nút Hủy bỏ.

    Chúng ta hãy xem xét các bước của Trình hướng dẫn chi tiết hơn.

Trong phần này

Bước 1. Chọn tập tin

Bước 2. Chọn các thư mục để sao lưu

Bước 3. Chọn kiểu tập tin để sao lưu

Bước 4. Chọn ổ lưu trữ sao lưu

Bước 5. Cách tạo lịch biểu sao lưu

Bước 6. Đặt mật khẩu bảo vệ các bản sao lưu

Bước 7. Thiết lập lưu trữ phiên bản tập tin

Bước 8. Đang nhập tên tác vụ sao lưu

Bước 9. Hoàn tất Trình hướng dẫn

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.