Thông tin về Kho bí mật

3 Tháng Mười, 2023

ID 84966

Chỉ khả dụng trong Kaspersky Plus và Kaspersky Premium.

Kho bí mật được thiết kế để bảo vệ dữ liệu mật của bạn trước hoạt động truy nhập trái phép. Kho bí mật là bộ nhớ dữ liệu trên máy tính mà bạn có thể khóa hoặc mở khóa bằng mật khẩu mà chỉ bạn biết. Bạn phải nhập mật khẩu để sửa đổi các tập tin được lưu trữ trong kho bí mật. Nếu bạn đã nhập 10 lần liên tiếp một mật khẫu không hợp lệ, quyền truy cập kho bí mật sẽ bị chặn trong một tiếng.

Nếu bạn đánh mất hoặc quên mật khẩu, bạn sẽ không thể khôi phục dữ liệu của mình.

Để tạo một kho bí mật, ứng dụng Kaspersky sử dụng thuật toán mã hóa dữ liệu AES XTS với độ dài khóa hiệu dụng là 56 bit.

Nếu hệ thống tập tin FAT32 được sử dụng trên máy tính của bạn thì bạn có thể tạo các kho bí mật có dung lượng không quá 4 GB.

Xem thêm:

Cách di chuyển tập tin tới một kho bí mật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.