Xem báo cáo về những nỗ lực thu thập dữ liệu của bạn trên Internet

3 Tháng Mười, 2023

ID 93501

Để xem báo cáo về những nỗ lực thu thập dữ liệu của bạn trên Internet:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Vào mục Quyền riêng tư.
  3. Chọn thành phần Trình duyệt riêng tư và nhấn vào biểu tượng Nút Thiết lập.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập Trình duyệt riêng tư.

    Nếu thành phần này bị tắt, hãy bật nó bằng cách đặt nút bật/tắt ở phần trên của cửa sổ thành Bật.

Cửa sổ này sẽ hiển thị một báo cáo tổng hợp chứa thông tin về những nỗ lực thu thập dữ liệu đối với hoạt động trực tuyến của bạn.

Bạn cũng có thể xem báo cáo về các nỗ lực thu thập dữ liệu trong một trình duyệt hoặc trong báo cáo năng suất của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.