Phần mở rộng trình duyệt Kaspersky Protection

3 Tháng Mười, 2023

ID 97156

Để Kaspersky có thể hỗ trợ các trình duyệt một cách toàn diện, hãy cài đặt và bật tiện ích Kaspersky Protection trong trình duyệt của bạn. Phần mở rộng Kaspersky Protection chèn một tập lệnh vào trang web được mở trong Trình duyệt được bảo vệ và vào dòng lưu lượng. Ứng dụng sử dụng đoạn mã này để tương tác với trang web và truyền tải dữ liệu đến các ngân hàng có website được bảo vệ bởi thành phần An toàn giao dịch tài chính. Ứng dụng bảo vệ dữ liệu được truyền tải bởi đoạn mã sử dụng một chữ ký số. Ứng dụng có thể nhúng tập lệnh mà không sử dụng tiện ích Kaspersky Protection.

Ứng dụng sẽ ký vào dữ liệu được truyền tải bởi đoạn mã sử dụng cơ sở dữ liệu diệt virus được cài đặt và yêu cầu đến Kaspersky Security Network. Ứng dụng sẽ gửi yêu cầu đến Kaspersky Security Network bất kể là bạn đã chấp nhận các điều khoản của Tuyên bố Kaspersky Security Network hay không.

Khi làm việc với trình duyệt của bạn, phần mở rộng Kaspersky Protection cho phép bạn:

Quản lý Trình duyệt riêng tư

Quản lý Chặn quảng cáo

Thông báo về hoạt động lừa đảo bị nghi ngờ

Thông báo về sự cố trang web

Mở Bàn phím ảo

Cài đặt phần mở rộng Kaspersky Protection trong trình duyệt Microsoft Edge nhân Chromium, Mozilla Firefox và Google Chrome

Tự động cài đặt phần mở rộng Kaspersky Protection trong trình duyệt Microsoft Edge nhân Chromium, Mozilla Firefox và Google Chrome không khả dụng. Bạn phải tải xuống và cài đặt phần mở rộng Kaspersky Protection theo cách thủ công. Bạn có thể tải xuống và cài đặt phần mở rộng từ cửa sổ thông báo, được hiển thị khi bạn khởi động trình duyệt lần đầu tiên sau khi cài đặt ứng dụng. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống và cài đặt phần mở rộng từ cửa sổ ứng dụng.

Cách tải xuống và cài đặt phần mở rộng Kaspersky Protection trong trình duyệt Microsoft Edge nhân Chromium, Mozilla Firefox và Google Chrome

Hỗ trợ Trình duyệt Yandex

Khi sử dụng Trình duyệt Yandex, các thành phần ứng dụng sau đây đang hoạt động:

  • Trình duyệt được bảo vệ
  • Kiểm tra liên kết;
  • Duyệt mạng an toàn
  • Chống lừa đảo

Các thành phần Trình duyệt riêng tư và Chặn quảng cáo hoạt động nhưng không thể được cấu hình trong Yandex Browser.

Hỗ trợ Internet Explorer

Kaspersky Protection không hỗ trợ Internet Explorer.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.