Cập nhật trong chế độ di động

14 Tháng Hai, 2024

ID 176800

Chế độ di động là chế độ hoạt động của Kaspersky Endpoint Security khi một máy tính rời khỏi mạng của tổ chức (máy tính ngoại tuyến). Để biết thêm chi tiết về làm việc với máy tính ngoại tuyến và người dùng ngoài văn phòng, vui lòng tham khảo Trợ giúp của Kaspersky Security Center.

Một máy tính ngoại tuyến bên ngoài mạng của tổ chức không thể kết nối đến Máy chủ quản trị để cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng. Theo mặc định, chỉ máy chủ cập nhật của Kaspersky được sử dụng làm nguồn cập nhật để cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng trong chế độ di động. Việc sử dụng máy chủ proxy để kết nối đến Internet được xác định bởi một chính sách ngoài văn phòng đặc biệt. Chính sách ngoài văn phòng phải được tạo riêng. Khi Kaspersky Endpoint Security được chuyển sang chế độ di động, tác vụ cập nhật sẽ được khởi chạy hai giờ một lần.

Cách cấu hình thiết lập cập nhật cho chế độ di động trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách cấu hình thiết lập cập nhật cho chế độ di động trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Kết quả là, các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng sẽ được cập nhật trên máy tính của người dùng khi chúng được chuyển sang chế độ di động.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.