Sửa đổi một quy tắc truy cập thiết bị

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123282

Tùy thuộc vào loại thiết bị, bạn có thể sửa đổi các cấu hình truy cập khác nhau, ví dụ như danh sách người dùng được truy cập thiết bị, lịch truy cập, và cho phép / chặn truy cập.

Để sửa đổi một quy tắc truy cập thiết bị:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Thiết bị.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Kiểm soát Thiết bị sẽ được hiển thị.

 3. Ở phần bên phải của cửa sổ, chọn thẻ Các loại thiết bị.

  Thẻ Các loại thiết bị chứa quy tắc truy cập cho tất cả các thiết bị được bao gồm trong phân loại của thành phần Kiểm soát Thiết bị.

 4. Chọn quy tắc truy cập mà bạn muốn sửa.
 5. Nhấn nút Chỉnh sửa. Nút này chỉ có thể được sử dụng cho các loại thiết bị có một hệ thống tập tin.

  Cửa sổ Cấu hình quy tắc truy xuất thiết bị sẽ được mở ra.

  Theo mặc định, một quy tắc truy cập thiết bị cho phép tất cả người dùng quyền truy cập toàn diện vào loại thiết bị được quy định vào bất cứ thời điểm nào. Trong danh sách Người dùng và / hoặc nhóm người dùng, quy tắc truy cập này chứa nhóm Tất cả. Trong bảng Cấu hình lịch và quyền truy cập, quy tắc truy cập này chứa Lịch mặc định để truy cập các thiết bị, với quyền thực hiện mọi loại thao tác với thiết bị.

 6. Sửa cấu hình của quy tắc truy cập thiết bị:
  1. Chọn một người dùng và / hoặc nhóm người dùng từ danh sách Người dùng và / hoặc nhóm người dùng.

   Để sửa danh sách Người dùng và / hoặc nhóm người dùng, sử dụng các nút Thêm, Chỉnh sửa và Gỡ bỏ.

  2. Trong bảng Cấu hình lịch và quyền truy cập, thiết lập lịch truy cập các thiết bị cho người dùng và / hoặc nhóm người dùng được lựa chọn. Để làm điều này, chọn các hộp kiểm cạnh tên của lịch truy cập cho các thiết bị mà bạn muốn sử dụng trong quy tắc truy cập thiết bị sẽ được sửa.

   Để sửa danh sách lịch truy cập thiết bị, sử dụng các nút Tạo, Chỉnh sửa, Sao chép và Gỡ bỏ trong bảng Cấu hình lịch và quyền truy cập.

  3. Cho từng lịch truy cập thiết bị được sử dụng trong quy tắc được sửa, quy định hoạt động được cho phép khi làm việc với các thiết bị. Để làm điều này, trong bảng Cấu hình lịch và quyền truy cập, chọn các hộp kiểm trong cột chứa tên của hoạt động tương ứng.
  4. Nhấn OK.

  Sau khi bạn đã sửa cấu hình mặc định của quy tắc truy cập thiết bị, cấu hình truy cập đến loại thiết bị trong cột Truy cập của bảng trên thẻ Các loại thiết bị sẽ được chuyển sang giá trị Giới hạn bởi các quy tắc.

 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.