Bổ sung thiết bị vào danh sách Được Tin tưởng dựa trên mẫu thiết bị hoặc ID thiết bị

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123284

Theo mặc định, khi một thiết bị được thêm vào danh sách các thiết bị được tin tưởng, quyền truy cập thiết bị đó sẽ được cấp cho tất cả người dùng (nhóm người dùng Tất cả mọi người).

Để bổ sung thiết bị vào danh sách Được Tin tưởng dựa trên mẫu thiết bị hoặc ID thiết bị:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn tạo một danh sách các thiết bị được tin tưởng.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Thiết bị.
 7. Ở phần bên phải của cửa sổ, chọn thẻ Thiết bị được tin tưởng.
 8. Nhấn vào nút Thêm.

  Menu ngữ cảnh của nút sẽ được mở ra.

 9. Trong menu ngữ cảnh của nút Thêm, thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Chọn nút Thiết bị bằng ID nếu bạn muốn chọn các thiết bị có ID riêng đã biết để thêm vào danh sách các thiết bị được tin tưởng.
  • Chọn mục Thiết bị bằng model để thêm vào danh sách các thiết bị được tin tưởng đã biết VID (ID nhà cung cấp) và PID (ID sản phẩm).
 10. Trong cửa sổ được mở ra, trong danh sách thả xuống Loại thiết bị, chọn loại thiết bị được hiển thị trong bảng dưới đây.
 11. Nhấn vào nút Làm mới.

  Bảng này hiển thị một danh sách các thiết bị có ID thiết bị và / hoặc mẫu thiết bị đã biết thuộc loại được chọn trong danh sách thả xuống Loại thiết bị.

 12. Chọn các hộp kiểm cạnh tên của thiết bị mà bạn muốn thêm vào danh sách các thiết bị được tin tưởng.
 13. Nhấn nút Lựa chọn.

  Cửa sổ Chọn Người dùng hoặc Nhóm Người dùng trong Microsoft Windows sẽ được mở ra.

 14. Trong cửa sổ Chọn Người dùng hoặc Nhóm Người dùng của Microsoft Windows, quy định người dùng và / hoặc nhóm người dùng mà đối với họ, Kaspersky Endpoint Security xác định thiết bị được lựa chọn là đáng tin tưởng.

  Tên của người dùng và / hoặc nhóm người dùng được quy định trong cửa sổ Chọn người dùng và / hoặc nhóm người dùng của Microsoft Windows được hiển thị trong trường Cho phép người dùng và / hoặc nhóm người dùng.

 15. Nhấn OK.

  Các dòng hiển thị với tham số của thiết bị được tin tưởng đã được thêm sẽ xuất hiện trong bảng trên thẻ Thiết bị được tin tưởng.

 16. Nhấn OK hoặc Áp dụng để lưu thay đổi.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.