Thiết lập quyền truy cập của người dùng đến một thiết bị được tin tưởng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123286

Theo mặc định, khi một thiết bị được thêm vào danh sách các thiết bị được tin tưởng, quyền truy cập thiết bị đó sẽ được cấp cho tất cả người dùng (nhóm người dùng Tất cả mọi người). Bạn có thể thiết lập quyền truy cập của người dùng (hoặc nhóm người dùng) đến một thiết bị được tin tưởng.

Để thiết lập quyền truy cập của người dùng đến một thiết bị được tin tưởng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Thiết bị.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Kiểm soát Thiết bị sẽ được hiển thị.

 3. Ở phần bên phải của cửa sổ, chọn thẻ Thiết bị được tin tưởng.
 4. Trong danh sách các thiết bị được tin tưởng, chọn một thiết bị mà bạn muốn sửa quy tắc truy cập.
 5. Nhấn nút Chỉnh sửa.

  Cửa sổ Cấu hình quy tắc truy xuất thiết bị tin tưởng sẽ được mở ra.

 6. Nhấn nút Lựa chọn.

  Cửa sổ Chọn Người dùng hoặc Nhóm Người dùng trong Microsoft Windows sẽ được mở ra.

 7. Trong cửa sổ Chọn Người dùng hoặc Nhóm Người dùng của Microsoft Windows, quy định người dùng và / hoặc nhóm người dùng mà đối với họ, Kaspersky Endpoint Security xác định thiết bị được lựa chọn là đáng tin tưởng.
 8. Nhấn OK.

  Tên của người dùng và / hoặc nhóm người dùng được quy định trong cửa sổ Chọn người dùng và / hoặc nhóm người dùng của Microsoft Windows được hiển thị trong trường Cho phép người dùng và / hoặc nhóm người dùng của cửa sổ Cấu hình quy tắc truy xuất thiết bị tin tưởng.

 9. Nhấn OK.
 10. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.