Cân nhắc đặc biệt đối với mã hóa tập tin

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123291

Khi sử dụng chức năng mã hóa tập tin, hãy nhớ các điều sau:

 • Chính sách của Kaspersky Security Center với thiết lập sẵn để mã hóa ổ đĩa di động được tạo cho một nhóm các máy tính được quản lý cụ thể. Do đó, kết quả của ứng dụng chính sách mã hóa / giải mã tập tin trên ổ đĩa di động phụ thuộc vào máy tính mà ổ đĩa di động đó được kết nối.
 • Kaspersky Endpoint Security không mã hóa / giải mã các tập tin có trạng thái chỉ đọc được lưu trữ trên ổ đĩa di động.
 • Kaspersky Endpoint Security sẽ chỉ mã hóa / giải mã các tập tin trong các thư mục được xác định trước cho hồ sơ người dùng cục bộ của hệ điều hành. Kaspersky Endpoint Security không mã hóa / giải mã các tập tin trong các thư mục được xác định trước cho hồ sơ người dùng chuyển vùng, hồ sơ người dùng bắt buộc, hồ sơ người dùng tạm thời và các thư mục được tái điều hướng. Danh sách các thư mục tiêu chuẩn được khuyến nghị bởi Kaspersky cho việc mã hóa bao gồm các thư mục sau:
  • My Documents
  • Favorites
  • Cookies
  • Desktop
  • Các tập tin trong thư mục Temporary Internet Explorer
  • Các tập tin tạm thời
  • Các tập tin Outlook
 • Kaspersky Endpoint Security không thực hiện mã hóa các tập tin và thư mục nếu điều đó có thể làm hư hỏng hệ điều hành và các ứng dụng được cài đặt. Ví dụ, các tập tin và thư mục sau với tất cả các thư mục bên trong đều có tên trong danh sách loại trừ mã hóa:
  • %WINDIR%.
  • %PROGRAMFILES%, %PROGRAMFILES(X86)%.
  • Các tập tin registry của Windows.

  Danh sách loại trừ mã hóa không thể được xem hoặc sửa. Trong khi các tập tin và thư mục trong danh sách loại trừ mã hóa có thể được thêm vào danh sách mã hóa, chúng không thể được mã hóa trong tác vụ mã hóa tập tin và thư mục.

 • Các loại thiết bị sau được hỗ trợ làm ổ đĩa di động:
  • Dữ liệu đa phương tiện được kết nối qua cổng USB
  • ổ cứng được kết nối qua các bus USB và FireWire
  • Ổ SSD được kết nối qua các cổng USB và FireWire

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.