Hoàn thành kích hoạt

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123446

Trong bước này, Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu sẽ thông báo cho bạn về việc kích hoạt thành công Kaspersky Endpoint Security. Thông tin sau đây về giấy phép sẽ được cung cấp:

  • Kiểu giấy phép (thương mại hoặc dùng thử) và số máy tính được bao gồm trong giấy phép này
  • Ngày hết hạn giấy phép
  • Chức năng ứng dụng khả dụng theo giấy phép

Để tiếp tục với Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn nút Tiếp theo. Để dừng Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn nút Hủy bỏ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.