Tạo một danh sách ứng dụng được giám sát tất cả các cổng mạng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123454

Bạn có thể tạo một danh sách ứng dụng sẽ được Kaspersky Endpoint Security giám sát tất cả các cổng mạng.

Chúng tôi khuyến nghị bạn bao gồm các ứng dụng nhận và truyền tải dữ liệu qua giao thức FTP trong danh sách ứng dụng sẽ được Kaspersky Endpoint Security giám sát tất cả các cổng mạng.

Để tạo một danh sách ứng dụng được giám sát tất cả các cổng mạng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn mục Bảo vệ Chống virus.

  Cấu hình bảo vệ chống virus sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Các cổng được giám sát, chọn Chỉ giám sát các cổng được chọn.
 4. Nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Các cổng mạng sẽ được mở ra.

 5. Chọn hộp kiểm Theo dõi tất cả các cổng của những ứng dụng được chỉ định.
 6. Trong danh sách các ứng dụng dưới hộp kiểm Theo dõi tất cả các cổng của những ứng dụng được chỉ định, làm thao tác sau:
  • Chọn hộp kiểm cạnh tên của các ứng dụng mà bạn muốn giám sát tất cả các cổng mạng.

   Theo mặc định, các hộp kiểm cạnh tất cả các ứng dụng được liệt kê trong cửa sổ Các cổng mạng đều được chọn.

  • Xóa hộp kiểm cạnh tên của các ứng dụng mà bạn không muốn giám sát tất cả các cổng mạng.
 7. Nếu một ứng dụng không được bao gồm trong danh sách ứng dụng, hãy bổ sung chúng bằng cách sau:
  1. Nhấn liên kết Thêm ở dưới danh sách ứng dụng và mở ra menu ngữ cảnh.
  2. Trong menu ngữ cảnh, chọn cách để thêm ứng dụng vào danh sách các ứng dụng:
   • Để chọn một ứng dụng từ danh sách các ứng dụng được cài đặt trên máy tính, chọn lệnh Ứng dụng. Cửa sổ Lựa chọn ứng dụng sẽ được mở ra, cho phép bạn quy định tên của ứng dụng.
   • Để nhập vị trí của tập tin thực thi của ứng dụng, chọn lệnh Duyệt. Cửa sổ Mở tiêu chuẩn trong Microsoft Windows sẽ được mở ra, cho phép bạn quy định tên của tập tin thực thi của ứng dụng.

   Cửa sổ Ứng dụng sẽ được mở ra sau khi bạn chọn ứng dụng.

  3. Trong trường Tên, hãy nhập tên cho ứng dụng được chọn.
  4. Nhấn OK.

   Cửa sổ Ứng dụng sẽ được đóng lại. Ứng dụng mà bạn vừa thêm vào sẽ xuất hiện ở cuối danh sách ứng dụng.

 8. Trong cửa sổ Các cổng mạng, nhấn OK.
 9. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.