Bắt đầu một tác vụ Quét Tùy chỉnh cho các tập tin chưa được xử lý

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123507

Bạn có thể bắt đầu một tác vụ Quét Tùy chỉnh cho các tập tin chưa được xử lý một cách thủ công. Bạn có thể bắt đầu tác vụ quét nếu, chẳng hạn, tác vụ quét gần nhất đã bị gián đoạn vì một lý do nào đó, hoặc nếu bạn muốn quét lại các tập tin chưa được xử lý sau lần cập nhật cơ sở dữ liệu và các mô-đun ứng dụng mới nhất.

Để bắt đầu một tác vụ Quét Tùy chỉnh cho các tập tin chưa được xử lý:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Ở phần trên của cửa sổ chính của ứng dụng, nhấn vào liên kết Cách ly để mở cửa sổ Lưu trữ.
 3. Trong cửa sổ Lưu trữ, chọn thẻ Các tập tin chưa được xử lý.
 4. Trong bảng ở trên thẻ Các tập tin chưa được xử lý, chọn một hoặc nhiều sự kiện liên quan đến các tập tin mà bạn muốn quét.

  Để chọn nhiều sự kiện, giữ nút CTRL khi chọn chúng.

 5. Bắt đầu tác vụ Quét Tùy chỉnh bằng một trong các cách sau:
  • Nhấn nút Quét lại.
  • Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh và chọn Quét lại.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.