Lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật theo mức độ nghiêm trọng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123508

Để lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật theo mức độ nghiêm trọng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Ở phần trên của cửa sổ chính của ứng dụng, nhấn vào liên kết Cách ly để mở cửa sổ Lưu trữ.
  3. Trong cửa sổ Lưu trữ, chọn thẻ Lỗ hổng bảo mật.

    Thẻ Lỗ hổng bảo mật chứa danh sách các lỗ hổng bảo mật mà Kaspersky Endpoint Security đã phát hiện trong tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật. Ba biểu tượng thể hiện mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng bảo mật (Cảnh báo, Quan trọng, Thiết yếu) sẽ xuất hiện ở phần trên của danh sách các lỗ hổng bảo mật trong hàng Hiển thị độ nghiêm trọng. Bằng cách nhấn vào các biểu tượng này, bạn có thể lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật theo mức độ nghiêm trọng.

  4. Nhấn vào một, hai hoặc ba biểu tượng thể hiện mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng bảo mật. Lỗ hổng bảo mật phù hợp với cấp độ nghiêm trọng được chọn sẽ được hiển thị trong danh sách. Để ngừng hiển thị lỗ hổng bảo mật phù hợp với một cấp độ nghiêm trọng cụ thể trong danh sách, nhấn vào biểu tượng thể hiện cấp độ nghiêm trọng đó một lần nữa. Nếu không có cấp độ nghiêm trọng nào được chọn, danh sách các lỗ hổng bảo mật sẽ trống.

Các điều kiện lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật được quy định sẽ được lưu lại sau khi bạn đã đóng cửa sổ Lưu trữ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.