Sửa danh sách các ứng dụng được tin tưởng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123510

Để danh sách các ứng dụng được tin tưởng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Chọn mục Bảo vệ Chống virus ở phía bên trái.

  Cấu hình bảo vệ chống virus sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Loại trừ quét và ứng dụng tin tưởng, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Vùng tin tưởng sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ Vùng tin tưởng, chọn thẻ Ứng dụng được tin tưởng.
 5. Để thêm một ứng dụng vào danh sách các ứng dụng được tin tưởng:
  1. Nhấn vào nút Thêm.
  2. Trong menu ngữ cảnh được mở ra, thực hiện một trong các thao tác sau:
   • Nếu bạn muốn tìm một ứng dụng trong danh sách các ứng dụng được cài đặt trên máy tính, chọn mục Ứng dụng trong menu. 

    Cửa sổ Lựa chọn ứng dụng sẽ được mở ra.

   • Nếu bạn muốn quy định đường dẫn đến tập tin thực thi của ứng dụng liên quan, chọn Duyệt.

    Cửa sổ Mở tập tin tiêu chuẩn trong Microsoft Windows sẽ được mở ra.

  3. Chọn ứng dụng bằng một trong các cách sau:
   • Nếu bạn đã chọn Ứng dụng ở bước trước đó, chọn ứng dụng trong danh sách các ứng dụng được cài đặt trên máy tính và nhấn nút OK trong cửa sổ Lựa chọn ứng dụng.
   • Nếu bạn đã chọn Duyệt ở bước trước đó, quy định đường dẫn đến tập tin thực thi của ứng dụng liên quan và nhấn nút Mở trong cửa sổ Mở tiêu chuẩn của Microsoft Windows.

  Hành động này sẽ mở ra cửa sổ Loại trừ quét ứng dụng.

  1. Chọn các hộp kiểm đối diện quy tắc vùng tin tưởng liên quan cho ứng dụng được chọn:
   • Không quét các tập tin đã mở.
   • Không giám sát hoạt động ứng dụng.
   • Không kế thừa những hạn chế của tiến trình cha (ứng dụng).
   • Không giám sát hoạt động của ứng dụng con.
   • Không chặn tương tác với giao diện ứng dụng.
   • Không quét lưu thông mạng.
  2. Trong cửa sổ Loại trừ quét ứng dụng, nhấn OK.

   Ứng dụng được tin tưởng mà bạn vừa thêm sẽ xuất hiện trong danh sách các ứng dụng được tin tưởng.

 6. Để sửa cấu hình của một ứng dụng được tin tưởng:
  1. Chọn một ứng dụng được tin tưởng trong danh sách các ứng dụng được tin tưởng.
  2. Nhấn nút Chỉnh sửa.
  3. Cửa sổ Loại trừ quét ứng dụng sẽ được mở ra.
  4. Chọn hoặc xóa các hộp kiểm đối diện quy tắc vùng tin tưởng liên quan cho ứng dụng được chọn:

   Nếu không có quy tắc vùng tin tưởng nào được chọn trong cửa sổ Loại trừ quét ứng dụng, ứng dụng được tin tưởng sẽ được bao gồm trong tác vụ quét. Trong trường hợp này, ứng dụng được tin tưởng sẽ không bị xóa khỏi danh sách các ứng dụng được tin tưởng, nhưng hộp kiểm của nó sẽ bị xóa.

  5. Trong cửa sổ Loại trừ quét ứng dụng, nhấn OK.
 7. Để xóa một ứng dụng được tin tưởng khỏi danh sách các ứng dụng được tin tưởng:
  1. Chọn một ứng dụng được tin tưởng trong danh sách các ứng dụng được tin tưởng.
  2. Nhấn nút Gỡ bỏ.
 8. Trong cửa sổ Vùng tin tưởng, nhấn OK.
 9. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.