Bật hoặc tắt tính năng nhường tài nguyên cho các ứng dụng khác

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123511

Để bật hoặc tắt tính năng nhường tài nguyên cho các ứng dụng khác:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn mục Cấu hình nâng cao.

  Cấu hình nâng cao của ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Chế độ hoạt động, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Chế độ hoạt động sẽ được mở ra.

 4. Thực thi các hành động sau trong cửa sổ Chế độ hoạt động:
  • Nếu bạn muốn bật chế độ trong đó các tài nguyên được nhường cho các ứng dụng khác, chọn hộp kiểm Nhường tài nguyên cho các ứng dụng khác.

   Khi được thiết lập để nhường tài nguyên cho các ứng dụng khác, Kaspersky Endpoint Security sẽ hoãn các tác vụ được lập lịch có thể làm chậm các ứng dụng khác:

   • Tác vụ cập nhật
   • Tác vụ Quét Toàn bộ
   • Tác vụ Quét khu vực quan trọng
   • Tác vụ Quét Tùy chỉnh
   • Tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật
   • Tác vụ Kiểm tra Tính Toàn vẹn
  • Nếu bạn muốn tắt chế độ trong đó các tài nguyên được nhường cho các ứng dụng khác, xóa hộp kiểm Nhường tài nguyên cho các ứng dụng khác. Trong trường hợp này, Kaspersky Endpoint Security sẽ thực thi các tác vụ đã được lập lịch bất kể hoạt động của các ứng dụng khác.

  Theo mặc định, ứng dụng được thiết lập để nhường tài nguyên cho các ứng dụng khác.

 5. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.