Đang tạo một danh sách các đối tượng cần quét

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123515

Để tạo một danh sách các đối tượng cần quét, bạn có thể sử dụng một trong hai phương thức sau đây:

 • Trên thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của cửa sổ chính của ứng dụng
 • Từ cửa sổ cấu hình ứng dụng.

  Phương thức này chỉ khả dụng cho các tác vụ Quét toàn bộ và Quét khu vực quan trọng. Danh sách các đối tượng cần quét cho tác vụ Quét tùy chỉnh chỉ có thể được tạo trên thẻ Bảo vệ và kiểm soát.

Để tạo một danh sách các đối tượng cần quét trên thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của cửa sổ chính của ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 3. Nhấn vào mục Tác vụ.

  Mục Tác vụ sẽ được mở ra.

 4. Nhấn chuột phải để mở menu ngữ cảnh của dòng chứa tên tác vụ và chọn Phạm vi quét.

  Cửa sổ Phạm vi quét sẽ được mở ra.

 5. Nếu bạn muốn bổ sung một đối tượng mới vào phạm vi quét:
  1. Nhấn vào nút Thêm.

   Cửa sổ Lựa chọn phạm vi quét sẽ được mở ra.

  2. Chọn đối tượng và nhấn Thêm.

   Tất cả các đối tượng được chọn trong cửa sổ Lựa chọn phạm vi quét đều được hiển thị trong danh sách Phạm vi quét.

  3. Nhấn OK.
 6. Nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn đến một đối tượng trong phạm vi quét:
  1. Chọn đối tượng trong phạm vi quét.
  2. Nhấn nút Chỉnh sửa.

   Cửa sổ Lựa chọn phạm vi quét sẽ được mở ra.

  3. Nhập đường dẫn mới đến đối tượng trong phạm vi quét.
  4. Nhấn OK.
 7. Nếu bạn muốn xóa một đối tượng khỏi phạm vi quét:
  1. Chọn đối tượng mà bạn muốn xóa khỏi phạm vi quét.

   Để chọn nhiều đối tượng, giữ nút CTRL khi chọn chúng.

  2. Nhấn nút Gỡ bỏ.

   Một cửa sổ để xác nhận việc xóa sẽ được mở ra.

  3. Nhấn nút Có trong cửa sổ xác nhận xóa.

  Bạn không thể xóa hoặc sửa các đối tượng được bao gồm trong phạm vi quét mặc định.

 8. Để loại trừ một đối tượng khỏi phạm vi quét, xóa hộp kiểm cạnh đối tượng đó trong cửa sổ Phạm vi quét.

  Đối tượng vẫn sẽ có tên trong danh sách các đối tượng trong phạm vi quét, nhưng nó sẽ không bị quét khi tác vụ quét được chạy.

 9. Nhấn OK.
 10. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Để tạo một danh sách các đối tượng cần quét từ cửa sổ thiết lập ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Tác vụ được lập lịch, chọn mục con với tên của tác vụ quét cần thiết: Quét toàn bộ, hoặc Quét khu vực quan trọng.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của tác vụ quét được chọn sẽ được hiển thị.

 3. Nhấn nút Phạm vi quét.

  Cửa sổ Phạm vi quét sẽ được mở ra.

 4. Tạo một danh sách các đối tượng cần quét theo các bước 5-10 của chỉ dẫn trước.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.