Thiết lập dịch vụ thông báo

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 126057

Bạn có thể thực hiện hành động sau để thiết lập dịch vụ thông báo:

  • Thiết lập cấu hình của nhật ký sự kiện ở đó Kaspersky Endpoint Security ghi lại các sự kiện.
  • Cấu hình cách hiển thị các thông báo trên màn hình.
  • Thiết lập việc truyền tải thông báo email.

Khi sử dụng bảng sự kiện để thiết lập dịch vụ thông báo, bạn có thể thực hiện các hành động sau:

  • Lọc các sự kiện của dịch vụ thông báo theo giá trị cột hoặc theo điều kiện bộ lọc tùy chỉnh.
  • Sử dụng chức năng tìm kiếm cho các sự kiện của dịch vụ thông báo.
  • Sắp xếp các sự kiện của dịch vụ thông báo.
  • Thay đổi thứ tự và nhóm cột được hiển thị trong danh sách các sự kiện của dịch vụ thông báo.

Trong mục này:

Thiết lập cấu hình nhật ký sự kiện

Thiết lập việc hiển thị và truyền tải thông báo

Thiết lập việc hiển thị cảnh báo về trạng thái ứng dụng trong khu vực thông báo

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.