Bật và tắt việc sử dụng Kaspersky Security Network

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 126799

Để bật hoặc tắt việc sử dụng Kaspersky Security Network:

  1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
  2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Cấu hình nâng cao, chọn mục con Cấu hình KSN.

    Cấu hình Kaspersky Security Network được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

  3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Nếu bạn muốn bật Kaspersky Security Network, chọn hộp kiểm Tôi chấp nhận tuyên bố KSN và các điều khoản tham gia.
    • Nếu bạn muốn tắt Kaspersky Security Network, xóa hộp kiểm Tôi chấp nhận tuyên bố KSN và các điều khoản tham gia.
  4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.