Kiểm tra kết nối đến Kaspersky Security Network

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 126800

Để kiểm tra kết nối đến Kaspersky Security Network:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Ở phía trên của cửa sổ, bấm vào nút Kaspersky Security Network.

  Cửa sổ Kaspersky Security Network sẽ được mở ra.

  Phần bên trái của cửa sổ Kaspersky Security Network hiển thị chế độ kết nối đến Kaspersky Security Network dưới dạng một nút KSN tròn:

  • Nếu Kaspersky Endpoint Security không được kết nối đến Kaspersky Security Network, nút KSN sẽ có màu xám. Trạng thái được hiển thị dưới nút KSN sẽ là Tắt.
  • Nếu Kaspersky Endpoint Security được kết nối đến Kaspersky Security Network và máy chủ KSN đang khả dụng, nút KSN sẽ có màu xanh. Thông tin sau sẽ được hiển thị dưới nút KSN: Trạng thái Bật, kiểu KSN được sử dụng – KSN Tư nhân hoặc KSN Toàn cầu, cùng ngày và giờ của lần đồng bộ gần nhất với các máy chủ KSN. Phần bên phải của cửa sổ hiển thị thông số về danh tiếng của các tập tin, tài nguyên web và phần mềm.

  Kaspersky Endpoint Security sẽ thu thập dữ liệu thống kê về việc sử dụng KSN khi bạn mở cửa sổ Kaspersky Security Network. Số liệu thống kê không được cập nhật trong thời gian thực.

  • Nếu Kaspersky Endpoint Security được kết nối đến Kaspersky Security Network nhưng máy chủ KSN đang không khả dụng, nút KSN sẽ có màu đỏ. Trạng thái được hiển thị dưới nút KSN sẽ là Bật.

   Nếu thời gian đồng bộ gần nhất với các máy chủ KSN là hơn 15 phút, hoặc có trạng thái Không xác định, điều này có nghĩa máy chủ KSN đang không khả dụng. Trong tình huống này, bạn được khuyến nghị liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật hoặc nhà cung cấp dịch vụ của mình.

   Một kết nối đến các máy chủ Kaspersky Security Network có thể bị mất do các lý do sau:

   • Máy tính không kết nối đến Internet.
   • Ứng dụng chưa được kích hoạt hoặc giấy phép đã hết hạn.
   • Các vấn đề liên quan đến khóa đã được phát hiện (ví dụ, khóa đã được cho vào danh sách đen).

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.