Tổ chức tính năng bảo vệ máy tính

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127971

Kaspersky Endpoint Security cung cấp bảo vệ máy tính toàn diện chống lại nhiều mối đe dọa, tấn công mạng và tấn công lừa đảo khác nhau.

Mỗi loại mối đe dọa đều được xử lý bởi một thành phần chuyên dụng. Các thành phần có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa độc lập với nhau, và các thiết lập của họ có thể được cấu hình.

Ngoài tính năng bảo vệ thời gian thực được cung cấp bởi các thành phần ứng dụng, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên quét máy tính để phát hiện virus và các mối đe dọa khác. Điều này giúp loại trừ nguy cơ phân tán phần mềm độc hại không được phát hiện bởi các thành phần bảo vệ do cấu hình bảo mật thấp hoặc vì các lý do khác.

Để giữ cho Kaspersky Endpoint Security được cập nhật, bạn cần phải cập nhật cơ sở dữ liệu và các mô-đun được sử dụng bởi ứng dụng. Ứng dụng sẽ tự động được cập nhật theo mặc định, nhưng nếu cần thiết, bạn có thể cập nhật cơ sở dữ liệu và các mô-đun ứng dụng một cách thủ công.

Các thành phần ứng dụng sau đây là các thành phần kiểm soát:

 • Kiểm soát ứng dụng khởi động. Thành phần này theo dõi các nỗ lực của người dùng để khởi chạy ứng dụng và điều tiết việc khởi chạy các ứng dụng.
 • Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng. Thành phần này đăng ký hành động của các ứng dụng trong hệ điều hành và điều tiết hoạt động của ứng dụng tùy thuộc vào nhóm tin tưởng của một ứng dụng cụ thể. Một tập hợp các quy tắc được quy định cho từng nhóm ứng dụng. Các quy tắc này điều tiết việc truy cập của ứng dụng đến dữ liệu người dùng cũng như đến các tài nguyên của hệ điều hành. Các dữ liệu đó bao gồm tập tin người dùng (thư mục My Documents, cookies, thông tin hoạt động người dùng) và các tập tin, thư mục và khóa registry chứa cấu hình và thông tin quan trọng từ những ứng dụng được sử dụng thường xuyên nhất.
 • Giám sát Lỗ hổng Bảo mật. Thành phần Giám sát Lỗ hổng bảo mật chạy tác vụ quét lỗ hổng bảo mật trong thời gian thực cho các ứng dụng được khởi chạy, hoặc đang chạy trên máy tính của người dùng.
 • Kiểm soát Thiết bị. Thành phần này cho phép bạn đặt các hạn chế linh hoạt cho việc truy cập đến các thiết bị lưu trữ dữ liệu (ví dụ như ổ đĩa di động, ổ đĩa di động, ổ băng, và đĩa CD/DVD), các thiết bị truyền tải dữ liệu (ví dụ như modem), các thiết bị chuyển đổi thông tin thành bản sao cứng (ví dụ như máy in), hoặc các giao diện kết nối thiết bị đến các máy tính (ví dụ như USB, Bluetooth và Hồng ngoại).
 • Kiểm soát web. Thành phần này cho phép bạn đặt các hạn chế linh hoạt cho việc truy cập đến các tài nguyên web cho các nhóm người dùng khác nhau.

Hoạt động của các thành phần kiểm soát được dựa trên các quy tắc sau:

Các thành phần ứng dụng sau đây là các thành phần bảo vệ:

 • Chống virus cho tập tin. Thành phần này sẽ bảo vệ hệ thống tập tin của máy tính khỏi nhiễm virus. Chống virus cho tập tin sẽ khởi động cùng với Kaspersky Endpoint Security, liên tục hoạt động trong bộ nhớ máy tính và quét tất cả các tập tin được mở ra, lưu lại hoặc khởi động trên máy tính và trên tất cả các ổ đĩa được kết nối. Chống virus cho tập tin sẽ theo dõi tất cả các nỗ lực truy cập vào một tập tin và quét các tập tin để phát hiện virus và các mối đe dọa khác.
 • Giám sát Hệ thống. Thành phần này lưu hồ sơ về hoạt động của ứng dụng trên máy tính và cung cấp thông tin này đến các thành phần khác để đảm bảo bảo vệ máy tính một cách hiệu quả hơn.
 • Chống virus cho thư điện tử. Thành phần này sẽ quét các email đến và đi để phát hiện virus và các mối đe dọa khác.
 • Chống virus cho web. Thành phần này sẽ quét lưu lượng đến máy tính của người dùng qua các giao thức HTTP và FTP, và kiểm tra liệu các URL có phải là các địa chỉ web độc hại hoặc lừa đảo hay không.
 • Chống virus cho tin nhắn. Thành phần này sẽ quét lưu lượng đến máy tính thông qua các giao thức của ứng dụng nhắn tin nhanh. Thành phần này cho phép bạn sử dụng rất nhiều ứng dụng nhắn tin nhanh một cách bảo mật.
 • Tường lửa. Thành phần này bảo vệ dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của bạn và chặn hầu hết các mối đe dọa tiềm năng đến hệ điều hành trong khi máy tính đang được kết nối đến Internet hoặc đến một mạng máy tính cục bộ. Thành phần này sẽ lọc mọi hoạt động mạng theo hai dạng quy tắc: quy tắc mạng cho ứng dụng và quy tắc gói tin mạng.
 • Giám sát mạng. Thành phần này cho phép bạn xem hoạt động mạng của một máy tính trong thời gian thực.
 • Ngăn chặn tấn công mạng. Thành phần này sẽ kiểm tra lưu lượng mạng vào để phát hiện các hoạt động tương tự với các cuộc tấn công mạng. Khi phát hiện một nỗ lực tấn công mạng nhắm vào máy tính của bạn, Kaspersky Endpoint Security sẽ chặn hoạt động mạng từ máy tính tấn công.

Các tác vụ sau được cung cấp trong Kaspersky Endpoint Security:

 • Quét Toàn bộ. Kaspersky Endpoint Security sẽ quét hệ điều hành, bao gồm RAM, các đối tượng được nạp khi khởi động, ổ lưu trữ sao lưu của hệ điều hành, cùng tất cả ổ cứng và ổ đĩa di động.
 • Quét Tùy chỉnh. Kaspersky Endpoint Security sẽ quét các đối tượng được chọn bởi người dùng.
 • Quét khu vực quan trọng. Kaspersky Endpoint Security sẽ quét các đối tượng được nạp lúc khởi động hệ điều hành, RAM, và các đối tượng được nhắm đến bởi rootkit.
 • Cập nhật. Kaspersky Endpoint Security sẽ tải về các bản cập nhật cho cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng. Việc cập nhật giúp máy tính luôn được bảo vệ chống lại các virus mới nhất cùng các mối đe dọa khác.
 • Quét lỗ hổng bảo mật. Kaspersky Endpoint Security sẽ quét hệ điều hành và phần mềm được cài đặt để phát hiện lỗ hổng bảo mật. Việc quét đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề tiềm năng mà kẻ xâm nhập có thể khai thác.

Chức năng mã hóa tập tin cho phép bạn mã hóa các tập tin và thư mục được lưu trữ trên ổ đĩa cục bộ của máy tính. Chức năng mã hóa ổ đĩa cho phép mã hóa các ổ cứng và ổ đĩa di động.

Quản trị từ xa thông qua Kaspersky Security Center

Kaspersky Security Center cho phép bắt đầu và dừng Kaspersky Endpoint Security trên một máy khách từ xa, cũng như quản lý và thiết lập cấu hình ứng dụng từ xa.

Chức năng dịch vụ của ứng dụng

Kaspersky Endpoint Security bao gồm một số chức năng dịch vụ. Chức năng dịch vụ có mục đích giúp cập nhật ứng dụng, mở rộng chức năng của ứng dụng, và hỗ trợ người dùng trong việc vận hành ứng dụng.

 • Báo cáo. Trong quá trình hoạt động, ứng dụng sẽ giữ một bản báo cáo cho mỗi thành phần ứng dụng và tác vụ. Báo cáo chứa một danh sách các sự kiện Kaspersky Endpoint Security và mọi hoạt động mà ứng dụng thực thi. Trong trường hợp xảy ra sự cố, bạn có thể gửi báo cáo đến Kaspersky, ở đó các chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật có thể nhìn vào vấn đề một cách chi tiết hơn.
 • Kho lưu trữ dữ liệu. Nếu ứng dụng phát hiện các tập tin bị nhiễm virus hoặc có khả năng bị nhiễm virus trong khi quét máy tính để phát hiện virus và các mối đe dọa khác, nó sẽ chặn các tập tin đó. Kaspersky Endpoint Security sẽ di chuyển các tập tin có khả năng bị nhiễm virus đến một ổ lưu trữ đặc biệt gọi là Cách ly. Kaspersky Endpoint Security sẽ lưu trữ bản sao của các tập tin đã được khử nhiễm và bị xóa trong Sao lưu. Kaspersky Endpoint Security sẽ di chuyển các tập tin không được xử lý vì bất kỳ lý do nào đến danh sách các tập tin chưa được xử lý. Bạn có thể quét các tập tin, khôi phục các tập tin về thư mục gốc, và xóa sạch kho lưu trữ dữ liệu.
 • Dịch vụ thông báo. Dịch vụ thông báo giúp người dùng luôn được cập nhật về trạng thái bảo vệ hiện tại của máy tính và về hoạt động của Kaspersky Endpoint Security. Các thông báo có thể được hiển thị trên màn hình hoặc được gửi qua email.
 • Kaspersky Security Network. Việc người dùng tham gia vào Kaspersky Security Network sẽ tăng cường hiệu quả bảo vệ máy tính thông qua việc thu thập dữ liệu về danh tiếng các tập tin, tài nguyên web, và phần mềm trong thời gian thực từ người dùng trên toàn thế giới.
 • Bản quyền. Mua một giấy phép để mở khóa toàn bộ chức năng ứng dụng, cung cấp quyền truy cập đến các bản cập nhật cho cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng, và hỗ trợ qua điện thoại hoặc email về các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, thiết lập và sử dụng ứng dụng.
 • Hỗ trợ. Tất cả người dùng đã đăng ký của Kaspersky Endpoint Security đều có thể liên hệ với các chuyên gia của bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật để được trợ giúp. Bạn có thể gửi một yêu cầu từ tài khoản My Kaspersky trên website Hỗ trợ kỹ thuật, hoặc nhận hỗ trợ từ chuyên gia qua điện thoại.

Nếu ứng dụng trả về một lỗi hoặc bị treo trong quá trình hoạt động, nó có thể được khởi động lại một cách tự động.

Nếu ứng dụng gặp các lỗi thường xuyên xảy ra và bị sập, ứng dụng sẽ thực hiện hoạt động sau đây:

 1. Tắt các chức năng kiểm soát và bảo vệ (chức năng mã hóa vẫn sẽ được bật).
 2. Thông báo với người dùng rằng chức năng đã bị tắt.
 3. Cố gắng khôi phục ứng dụng về một trạng thái chức năng sau khi cập nhật cơ sở dữ liệu chống virus hoặc áp dụng các bản cập nhật cho mô-đun ứng dụng.

Ứng dụng sẽ nhận thông tin về các lỗi thường xuyên xảy ra và lỗi treo hệ thống sử dụng các thuật toán có mục đích chuyên biệt được quy định bởi các chuyên gia Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.