Thông tin về Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127993

Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối là một thỏa thuận pháp lý kí kết giữa bạn và AO Kaspersky Lab, quy định các điều khoản sử dụng ứng dụng.

Hãy đọc kỹ các điều khoản của Thỏa thuận Giấy phép trước khi sử dụng ứng dụng.

Bạn có thể xem các điều khoản của Thỏa thuận Giấy phép bằng các cách sau:

Bằng cách xác nhận rằng bạn đồng ý với Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối khi cài đặt ứng dụng, bạn thể hiện sự chấp nhận đối với các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, bạn phải hủy bỏ việc cài đặt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.