Sửa mẫu thông điệp Kiểm soát ứng dụng khởi động

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128034

Khi một người dùng cố gắng khởi động một ứng dụng bị chặn bởi quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động, Kaspersky Endpoint Security sẽ hiển thị một thông điệp cho biết ứng dụng đã bị chặn khởi động. Nếu người dùng tin rằng ứng dụng đã bị chặn nhầm, người dùng có thể sử dụng liên kết trong nội dung thông điệp để gửi một thông điệp đến quản trị viên mạng doanh nghiệp cục bộ.

Các mẫu đặc biệt có thể được sử dụng cho thông điệp được hiển thị khi một ứng dụng bị chặn khởi động cũng như cho thông điệp được gửi đến quản trị viên. Bạn có thể sửa mẫu thông điệp.

Để sửa một mẫu thông điệp:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát ứng dụng khởi động.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát ứng dụng khởi động sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Lựa chọn Bật Kiểm soát ứng dụng khởi động để có thể sửa cấu hình của thành phần này.
 4. Nhấn nút Mẫu.

  Cửa sổ Tin nhắn mẫu sẽ được mở ra.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn sửa mẫu thông điệp được hiển thị khi một ứng dụng bị chặn khởi động, chọn thẻ Thông báo.
  • Nếu bạn muốn sửa mẫu thông điệp được gửi đến quản trị viên mạng LAN, chọn thẻ Thông điệp đến quản trị viên.
 6. Sửa mẫu của thông điệp được hiển thị khi một ứng dụng bị chặn khởi động hoặc mẫu thông điệp được gửi đến quản trị viên. Để làm điều này, sử dụng các nút Mặc định và Biến số.
 7. Nhấn OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.