Tạo khóa để truy cập một thiết bị bị chặn sử dụng Kaspersky Security Center

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128047

Để cấp quyền truy cập tạm thời cho người dùng đến một thiết bị bị chặn, một khóa truy cập đến thiết bị là cần thiết. Bạn có thể tạo một khóa truy cập sử dụng Kaspersky Security Center.

Để tạo một khóa truy cập cho một thiết bị bị chặn:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị chứa máy khách liên quan.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Các thiết bị.
 4. Trong danh sách máy khách, chọn máy tính mà người dùng trên đó muốn được cấp quyền truy cập tạm thời đến một thiết bị bị khóa.
 5. Trong menu ngữ cảnh của máy tính, chọn Cấp quyền truy cập vào thiết bị và các dữ liệu ở chế độ ngoại tuyến.

  Cửa sổ Cấp quyền truy cập vào thiết bị và các dữ liệu ở chế độ ngoại tuyến sẽ được mở ra.

 6. Chọn thẻ Kiểm soát Thiết bị.
 7. Trên thẻ Kiểm soát Thiết bị, nhấn nút Duyệt.

  Cửa sổ Lựa chọn tập tin yêu cầu truy cập tiêu chuẩn của Microsoft Windows sẽ được mở ra.

 8. Trong cửa sổ Lựa chọn tập tin yêu cầu truy cập, chọn tập tin yêu cầu truy cập mà bạn được nhận từ người dùng và nhấn nút Mở.

  Kiểm soát Thiết bị sẽ hiển thị thông tin của thiết bị bị khóa cho người dùng đã yêu cầu truy cập.

 9. Quy định giá trị của cấu hình Thời hạn truy cập.

  Cấu hình này quy định thời lượng truy cập đến thiết bị bị khóa được cấp cho người dùng. Giá trị mặc định là giá trị được quy định bởi người dùng khi họ tạo ra tập tin yêu cầu truy cập.

 10. Quy định giá trị của cấu hình Thời gian kích hoạt

  Cấu hình này quy định khoảng thời gian mà trong đó người dùng có thể kích hoạt việc truy cập đến thiết bị bị chặn bằng cách sử dụng khóa truy cập.

 11. Nhấp vào nút Lưu.

  Điều này sẽ mở ra cửa sổ Lưu khóa truy cập tiêu chuẩn trong Microsoft Windows.

 12. Chọn thư mục đích mà bạn muốn lưu tập tin chứa khóa truy cập vào thiết bị bị chặn.
 13. Nhấp vào nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.