Xuất và nhập danh sách địa chỉ tài nguyên web

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128055

Nếu bạn đã tạo một danh sách các địa chỉ tài nguyên web trong một quy tắc truy cập tài nguyên web, bạn có thể xuất nó ra một tập tin .txt. Sau đó, bạn có thể nhập danh sách từ tập tin này để tránh tạo một danh sách các địa chỉ tài nguyên web mới một cách thủ công khi thiết lập một quy tắc truy cập. Tùy chọn xuất và nhập danh sách các địa chỉ tài nguyên web có thể là hữu ích nếu, chẳng hạn, bạn tạo ra các quy tắc truy cập có tham số giống nhau.

Để xuất một danh sách các địa chỉ tài nguyên web ra một tập tin:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát web.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Kiểm soát web sẽ được hiển thị.

 3. Chọn quy tắc có danh sách địa chỉ tài nguyên web mà bạn muốn xuất ra một tập tin.
 4. Nhấn nút Chỉnh sửa.

  Cửa sổ Quy tắc truy cập tài nguyên web sẽ được mở ra.

 5. Nếu bạn không muốn xuất toàn bộ danh sách địa chỉ tài nguyên web, mà chỉ một phần của nó, hãy chọn các địa chỉ tài nguyên web cần thiết.
 6. Ở bên phải của trường với danh sách địa chỉ tài nguyên web, nhấn nút wc_export button.

  Cửa sổ xác nhận hành động sẽ được mở ra.

 7. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn chỉ muốn xuất các đề mục được chọn trong danh sách địa chỉ tài nguyên web, trong cửa sổ xác nhận hành động, nhấn nút Có.
  • Nếu bạn muốn xuất tất cả các mục trong danh sách địa chỉ tài nguyên web, trong cửa sổ xác nhận hành động, nhấn nút Không.

   Cửa sổ Lưu dưới dạng tiêu chuẩn của Microsoft Office sẽ được mở ra.

 8. Trong cửa sổ Lưu dưới dạng của Microsoft Windows, chọn tập tin mà bạn muốn xuất danh sách địa chỉ tài nguyên web vào đó. Nhấp vào nút Lưu.

Để nhập danh sách các địa chỉ tài nguyên web từ một tập tin vào một quy tắc:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát web.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Kiểm soát web sẽ được hiển thị.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn tạo một quy tắc truy cập tài nguyên web mới, nhấn nút Thêm.
  • Chọn quy tắc truy cập tài nguyên web mà bạn muốn sửa. Sau đó nhấn nút Chỉnh sửa.

  Cửa sổ Quy tắc truy cập tài nguyên web sẽ được mở ra.

 4. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn đang tạo một quy tắc truy cập tài nguyên web mới, chọn Đến các địa chỉ được chỉ định từ danh sách thả xuống Áp dụng cho địa chỉ.
  • Nếu bạn đang sửa một quy tắc truy cập tài nguyên web, đến bước 5 của các chỉ dẫn này.
 5. Ở bên phải của trường với danh sách địa chỉ tài nguyên web, nhấn nút wc_import button.

  Nếu bạn đang tạo một quy tắc mới, cửa sổ Mở tập tin tiêu chuẩn của Microsoft Windows sẽ được mở ra.

  Nếu bạn đang sửa một quy tắc, một cửa sổ yêu cầu xác nhận của bạn sẽ được mở ra.

 6. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn đang sửa một quy tắc truy cập tài nguyên web mới, đến bước 7 của các chỉ dẫn này.
  • Nếu bạn đang sửa một quy tắc truy cập tài nguyên web, thực hiện một trong các hành động sau trong cửa sổ xác nhận hành động:
   • Nếu bạn muốn thêm các đề mục nhập từ danh sách địa chỉ tài nguyên web vào một danh sách hiện tại, nhấn nút Có.
   • Nếu bạn muốn xóa các đề mục hiện tại của danh sách địa chỉ tài nguyên web và bổ sung các đề mục nhập, nhấn nút Không.

  Cửa sổ Mở tập tin trong Microsoft Windows sẽ được mở ra.

 7. Trong cửa sổ Mở tập tin của Microsoft Windows, chọn một tập tin có danh sách các địa chỉ tài nguyên web để nhập.
 8. Nhấn nút Mở.
 9. Trong cửa sổ Quy tắc truy cập tài nguyên web, nhấn OK.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.