Đáp lại yêu cầu của người dùng để khôi phục chi tiết tài khoản Authentication Agent

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128091

Để tạo và gửi đến người dùng các mục trả lời yêu cầu khôi phục tên người dùng và mật khẩu của một tài khoản Authentication Agent:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị chứa máy tính của người dùng đã yêu cầu khôi phục tên người dùng và mật khẩu của một tài khoản Authentication Agent.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Các thiết bị.
 4. Trên thẻ Các thiết bị, chọn máy tính của người dùng đã yêu cầu khôi phục tên người dùng và mật khẩu của một tài khoản Authentication Agent và nhấn phải chuột để mở ra menu ngữ cảnh.
 5. Trong menu ngữ cảnh, chọn Cấp quyền truy cập vào thiết bị và các dữ liệu ở chế độ ngoại tuyến.

  Cửa sổ Cấp quyền truy cập vào thiết bị và các dữ liệu ở chế độ ngoại tuyến sẽ được mở ra.

 6. Trong cửa sổ Cấp quyền truy cập vào thiết bị và các dữ liệu ở chế độ ngoại tuyến, chọn thẻ Authentication Agent.
 7. Trong cửa sổ Thuật toán mã hóa được sử dụng, chọn loại thuật toán mã hóa.
 8. Trong danh sách thả xuống Tài khoản, chọn tên của tài khoản Authentication Agent được tạo cho người dùng đang yêu cầu khôi phục tên và mật khẩu của tài khoản Authentication Agent.
 9. Trong danh sách thả xuống Ổ đĩa cứng, chọn ổ cứng được mã hóa mà bạn cần khôi phục truy cập.
 10. Trong mục Người dùng yêu cầu, nhập khối yêu cầu được đọc bởi người dùng.

  Nội dung của các mục trả lời yêu cầu khôi phục tên người dùng và mật khẩu của một tài khoản Authentication Agent sẽ được hiển thị trong trường Khóa truy cập.

 11. Đọc nội dung của văn bản trả lời cho người dùng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.