Cấp cho người dùng quyền truy cập đến các thiết bị được mã hóa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128093

Để cấp cho người dùng quyền truy cập đến một thiết bị được mã hóa:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị chứa máy tính của người dùng yêu cầu truy cập đến thiết bị được mã hóa.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Các thiết bị.
 4. Trên thẻ Các thiết bị, chọn máy tính của người dùng yêu cầu truy cập đến thiết bị được mã hóa và nhấn phải chuột để mở ra menu ngữ cảnh.
 5. Trong menu ngữ cảnh, chọn Cấp quyền truy cập vào thiết bị và các dữ liệu ở chế độ ngoại tuyến.

  Cửa sổ Cấp quyền truy cập vào thiết bị và các dữ liệu ở chế độ ngoại tuyến sẽ được mở ra.

 6. Trong cửa sổ Cấp quyền truy cập vào thiết bị và các dữ liệu ở chế độ ngoại tuyến, chọn thẻ Mã hóa.
 7. Trên thẻ Mã hóa, nhấn nút Duyệt.

  Hộp thoại Lựa chọn tập tin yêu cầu truy cập tiêu chuẩn của Microsoft Windows sẽ được mở ra.

 8. Trong cửa sổ Lựa chọn tập tin yêu cầu truy cập, nhập đường dẫn đến tập tin yêu cầu với phần mở rộng kesdc mà bạn đã nhận từ người dùng.
 9. Nhấn nút Mở.

  Kaspersky Security Center sẽ tạo một tập tin khóa truy cập vào thiết bị được mã hóa với phần mở rộng kesdr. Chi tiết của yêu cầu của người dùng sẽ được hiển thị trên thẻ Mã hóa.

 10. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để email tập tin khóa truy cập vừa được tạo đến người dùng, nhấn nút Gửi thư điện tử.
  • Để lưu lại tập tin khóa truy cập cho thiết bị được mã hóa và gửi nó đến người dùng bằng một phương thức khác, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.