Thông tin về các bản cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128097

Việc cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng của Kaspersky Endpoint Security đảm bảo tính năng bảo vệ mới nhất cho máy tính của bạn. Các virus và những loại phần mềm độc hại khác xuất hiện hàng ngày trên toàn thế giới. Cơ sở dữ liệu Kaspersky Endpoint Security chứa thông tin về những mối đe dọa và các cách để loại trừ chúng. Để phát hiện nhanh chóng các mối đe dọa, bạn được khuyến nghị cập nhật thường xuyên các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng.

Việc cập nhật thường xuyên đòi hỏi một giấy phép còn hiệu lực. Nếu không có giấy phép hiện tại, bạn sẽ chỉ có thể thực hiện cập nhật một lần duy nhất.

Nguồn cập nhật chính của Kaspersky Endpoint Security là các máy chủ cập nhật Kaspersky.

Máy tính của bạn phải được kết nối đến Internet để có thể tải về gói cập nhật từ các máy chủ cập nhật của Kaspersky. Theo mặc định, các cấu hình kết nối Internet sẽ được xác định một cách tự động. Nếu bạn sử dụng một máy chủ proxy, bạn sẽ cần điều chỉnh thiết lập kết nối.

Trong khi thực hiện cập nhật, các đối tượng sau đây sẽ được tải về và cài đặt trên máy tính của bạn:

  • Cơ sở dữ liệu Kaspersky Endpoint Security. Tính năng bảo vệ máy tính được cung cấp sử dụng các cơ sở dữ liệu chứa ký hiệu của các virus và các mối đe dọa khác, cũng như thông tin về các cách để vô hiệu hóa chúng. Các thành phần bảo vệ sử dụng thông tin này khi tìm kiếm và vô hiệu quá các tập tin bị nhiễm trên máy tính của bạn. Các cơ sở dữ liệu sẽ liên tục được cập nhật với hồ sơ các mối đe dọa mới, cũng như các biện pháp để loại trừ chúng. Bởi vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu.

    Ngoài các cơ sở dữ liệu Kaspersky Endpoint Security, trình điều khiển mạng cho phép các thành phần của ứng dụng có thể theo dõi lưu lượng mạng cũng sẽ được cập nhật.

  • Mô-đun ứng dụng. Ngoài các cơ sở dữ liệu của Kaspersky Endpoint Security, bạn cũng có thể cập nhật các mô-đun ứng dụng. Việc cập nhật các mô-đun ứng dụng sẽ khắc phục những lỗ hổng bảo mật trong Kaspersky Endpoint Security, bổ sung các chức năng mới, hoặc tăng cường các chức năng sẵn có.

Trong khi cập nhật, các mô-đun ứng dụng và cơ sở dữ liệu trên máy tính của bạn sẽ được so sánh với các phiên bản đã cập nhật tại nguồn cập nhật. Nếu cơ sở dữ liệu và các mô-đun ứng dụng hiện tại của bạn khác với các phiên bản cập nhật tương ứng, phần còn thiếu của bản cập nhật sẽ được cài đặt trên máy tính của bạn.

Các tập tin trợ giúp ngữ cảnh có thể được cập nhật cùng với các bản cập nhật mô-đun ứng dụng.

Nếu cơ sở dữ liệu đã lỗi thời, gói cập nhật có thể lớn hơn, và làm tăng lưu lượng Internet (lên đến vài chục MB).

Thông tin về trạng thái hiện tại của cơ sở dữ liệu Kaspersky Endpoint Security được hiển thị trong phần Cập nhật của mục Tác vụ trên thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của cửa sổ chính của ứng dụng.

Thông tin về kết quả cập nhật và tất cả các sự kiện đã xảy ra trong quá trình thực thi tác vụ cập nhật được ghi lại trong báo cáo của Kaspersky Endpoint Security.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.