Tối ưu quét tập tin

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128101

Để tối ưu quét tập tin:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Tác vụ được lập lịch, chọn mục con chứa tên của tác vụ quét cần thiết (Quét Toàn bộ, Quét khu vực quan trọng hoặc Quét Tùy chỉnh).

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của tác vụ quét được chọn sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, nhấn nút Cấu hình.

  Một cửa sổ với tên của tác vụ quét được chọn sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ được mở ra, chọn thẻ Phạm vi.
 5. Trong mục Tối ưu quét, thực hiện các hành động sau:
  • Chọn hộp kiểm Chỉ quét các tập tin mới hoặc có sự thay đổi.
  • Chọn hộp kiểm Bỏ qua các tập tin quét trong thời gian dài và quy định thời gian quét cho một tập tin duy nhất (tính theo giây).
 6. Nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.