Nguyên tắc quản lý báo cáo

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128115

Thông tin về hoạt động của mỗi thành phần Kaspersky Endpoint Security, hiệu quả của mỗi tác vụ quét, tác vụ cập nhật, tác vụ kiểm soát tính toàn vẹn và tác vụ quét lỗ hổng bảo mật, cũng như hoạt động tổng quát của ứng dụng đều được ghi lại trong các báo cáo.

Dữ liệu báo cáo được trình bày dưới dạng bảng chứa một danh sách các sự kiện. Mỗi dòng trong bảng đều chứa thông tin về một sự kiện riêng biệt. Các thuộc tính sự kiện được đặt trong các cột của bảng. Một số cột là các cột ghép, chứa các cột con với thuộc tính bổ sung. Để xem các thuộc tính bổ sung, bạn phải nhấn nút open_column.bmp cạnh tên của đồ thị. Các sự kiện được ghi lại trong quá trình hoạt động của các thành phần khác nhau, hay hiệu quả của mỗi tác vụ khác nhau đều có các nhóm thuộc tính khác nhau.

Các báo cáo sau có thể được sử dụng:

 • Báo cáo Kiểm toán hệ thống. Chứa thông tin về các sự kiện xảy ra trong quá trình tương tác giữa người và ứng dụng, và trong quá trình hoạt động tổng quát của ứng dụng, không liên quan đến bất kỳ thành phần hoặc tác vụ cụ thể nào của Kaspersky Endpoint Security.
 • Báo cáo Tất cả các thành phần bảo vệ. Chứa thông tin về các sự kiện được ghi trong quá trình hoạt động của các thành phần Kaspersky Endpoint Security sau:
  • Chống virus cho tập tin
  • Chống virus cho thư điện tử.
  • Chống virus cho web.
  • Chống virus cho tin nhắn.
  • Giám sát hệ thống.
  • Tường lửa.
  • Ngăn chặn tấn công mạng.
  • Phòng chống Tấn công BadUSB.
 • Báo cáo về hoạt động của một thành phần Kaspersky Endpoint Security, hoặc việc thực thi của một tác vụ.
 • Báo cáo Mã hóa. Chứa thông tin về các sự kiện xảy ra trong quá trình mã hóa và giải mã dữ liệu.

Các báo cáo sử dụng những cấp độ sự kiện quan trọng như sau:

 • Thông tin các sự kiện. Biểu tượng inquiry_event.bmp. Các sự kiện chính thức thường không chứa thông tin quan trọng.
 • Sự kiện quan trọng. Biểu tượng important_event.bmp. Các sự kiện cần được chú ý bởi chúng phản ánh các tình huống quan trọng trong hoạt động của Kaspersky Endpoint Security.
 • Sự kiện quan trọng. Biểu tượng critical_event.bmp. Các sự kiện có tầm quan trọng thiết yếu thể hiện các vấn đề trong hoạt động của Kaspersky Endpoint Security, hoặc lỗ hổng bảo mật trong tính năng bảo vệ máy tính của người dùng.

Để xử lý các báo cáo một cách tiện lợi, bạn có thể thay đổi việc trình bày dữ liệu trên màn hình theo các cách sau:

 • Lọc danh sách sự kiện theo nhiều tiêu chí khác nhau.
 • Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm một sự kiện cụ thể.
 • Xem sự kiện được chọn trong một phần riêng.
 • Sắp xếp danh sách sự kiện theo mỗi cột báo cáo.
 • Hiển thị và ẩn các sự kiện được ghép chung bởi bộ lọc sự kiện.
 • Thay đổi thứ tự và sắp xếp các cột được hiển thị trong báo cáo.

Bạn có thể lưu lại một báo cáo được tạo ra một tập tin văn bản nếu cần thiết.

Bạn cũng có thể xóa thông tin báo cáo trên các thành phần và tác vụ của Kaspersky Endpoint Security, được ghép chung thành nhóm. Kaspersky Endpoint Security sẽ xóa tất cả các đề mục của các báo cáo được chọn từ đề mục cũ nhất đến đề mục mới nhất.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.