Thiết lập kích cỡ tối đa của Cách ly và Sao lưu

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128124

Để thiết lập kích cỡ tối đa của Cách ly và Sao lưu:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Cấu hình nâng cao, chọn Báo cáo và Lưu trữ.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn giới hạn tổng kích cỡ của Cách ly và Sao lưu, chọn hộp kiểm Dung lượng tối đa lưu trữ trong phần bên phải của cửa sổ, trong mục Cấu hình Cách ly và Sao lưu và quy định kích cỡ tối đa của Cách ly và Sao lưu trong trường bên phải của hộp kiểm Dung lượng tối đa lưu trữ.

   Theo mặc định, kích cỡ lưu trữ tối đa cho dữ liệu trong thư mục Cách ly và các bản sao dự phòng của tập tin là 100 MB.

  • Nếu bạn muốn bỏ giới hạn kích cỡ của Cách ly và Sao lưu, xóa hộp kiểm Dung lượng tối đa lưu trữ trong phần bên phải của cửa sổ, trong mục Cấu hình Cách ly và Sao lưu.

  Kích cỡ của Cách ly và Sao lưu là không giới hạn ở chế độ mặc định.

 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.