Quản lý Cách ly

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128125

Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động xóa các tập tin thuộc bất cứ trạng thái nào khỏi Cách ly sau khi thời hạn lưu trữ được quy định trong thiết lập của ứng dụng đã trôi qua.

Các hoạt động tập tin sau có thể được sử dụng khi quản lý Cách ly:

  • Xem các tập tin bị cách ly bởi Kaspersky Endpoint Security.
  • Quét các tập tin có khả năng bị nhiễm bằng phiên bản cơ sở dữ liệu và mô-đun hiện tại của Kaspersky Endpoint Security.
  • Khôi phục các tập tin từ Cách ly đến thư mục gốc của chúng.
  • Xóa các tập tin khỏi Cách ly.
  • Mở thư mục ban đầu của các tập tin này.

Danh sách các tập tin bị cách ly được trình bày dưới dạng bảng.

Bạn cũng có thể thực hiện các hành động sau khi quản lý dữ liệu trong bảng:

  • Lọc các tập tin bị cách ly dựa trên các cột và điều kiện lọc tùy chỉnh.
  • Sử dụng chức năng tìm kiếm tập tin bị cách ly.
  • Sắp xếp các tập tin bị cách ly.
  • Thay đổi thứ tự và nhóm cột được hiển thị trong bảng các tập tin bị cách ly.

Bạn có thể sao chép các sự kiện Cách ly được chọn vào bảng nháp. Để chọn nhiều tập tin được cách ly, nhấp chuột phải để mở menu ngữ cảnh của bất kỳ tập tin nào và chọn Chọn tất cả. Để bỏ chọn các tập tin mà bạn không muốn quét, nhấn vào chúng khi đang giữ phím CTRL.

Trong mục này:

Bật và tắt tính năng quét các tập tin trong Cách ly sau khi cập nhật

Bắt đầu một tác vụ Quét Tùy chỉnh cho các tập tin trong Cách ly

Khôi phục các tập tin từ Cách ly

Xóa các tập tin khỏi Cách ly

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.