Quản trị ứng dụng từ xa thông qua Kaspersky Security Center

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128151

Phần này mô tả tính năng quản trị từ xa Kaspersky Endpoint Security thông qua Kaspersky Security Center.

Trong mục Trợ giúp này

Thông tin về quản lý ứng dụng thông qua Kaspersky Security Center

Quản lý các tác vụ

Quản lý chính sách

Gửi tin nhắn của người dùng đến máy chủ Kaspersky Security Center

Xem tin nhắn của người dùng trong kho lưu trữ sự kiện của Kaspersky Security Center

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.