Tạo một tác vụ nhóm

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128157

Để tạo một tác vụ nhóm:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Chọn thư mục Quản lý thiết bị trong cây Bảng điều khiển Quản trị để tạo một tác vụ nhóm cho tất cả các máy tính được quản lý bởi Kaspersky Security Center.
  • Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, chọn thư mục với tên của nhóm quản trị chứa máy khách liên quan.
 3. Chọn thẻ Tác vụ trong không gian làm việc.
 4. Nhấn nút Tạo tác vụ.

  Trình hướng dẫn Tác vụ sẽ được bắt đầu.

 5. Làm theo chỉ dẫn của Trình hướng dẫn Tác vụ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.