Thông tin về chế độ hoạt động của Kiểm soát ứng dụng khởi động

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128213

Thành phần Kiểm soát ứng dụng khởi động hoạt động trong hai chế độ:

  • Danh sách Đen. Trong chế độ này, Kiểm soát ứng dụng khởi động sẽ cho phép tất cả người dùng được bắt đầu tất cả các ứng dụng, ngoại trừ các ứng dụng được quy định trong quy tắc chặn của Kiểm soát ứng dụng khởi động.

    Chế độ Kiểm soát ứng dụng khởi động này được bật theo mặc định.

  • Danh sách Trắng. Trong chế độ này, Kiểm soát ứng dụng khởi động sẽ chặn tất cả người dùng khỏi việc bắt đầu bất kỳ ứng dụng nào, ngoại trừ các ứng dụng được quy định trong quy tắc cho phép của Kiểm soát ứng dụng khởi động.

    Nếu quy tắc cho phép của Kiểm soát ứng dụng khởi động được thiết lập đầy đủ, thành phần này sẽ chặn việc khởi động tất cả các ứng dụng mới chưa được xác nhận bởi quản trị viên mạng LAN, và cho phép hoạt động của hệ điều hành cũng như của các ứng dụng được tin tưởng mà người dùng sử dụng trong công việc của họ.

Mỗi chế độ có hai hành động có thể được thực hiện trên các ứng dụng đang chạy: Kaspersky Endpoint Security có thể chặn việc khởi động các ứng dụng hoặc thông báo với người dùng về việc khởi động của một ứng dụng khớp với các điều kiện của quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động.

Kiểm soát ứng dụng khởi động có thể được thiéte lập để hoạt động trong cả hai chế độ này bằng cách sử dụng giao diện cục bộ của Kaspersky Endpoint Security, và bằng Kaspersky Security Center.

Tuy nhiên, Kaspersky Security Center cung cấp các công cụ không sẵn có trong giao diện cục bộ của Kaspersky Endpoint Security, ví dụ như các công cụ cần cho những tác vụ sau đây:

Đây là lý do bạn nên sử dụng Kaspersky Security Center để thiết lập hoạt động của thành phần Kiểm soát ứng dụng khởi động.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.