Bắt đầu hoặc dừng một tác vụ quét

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128223

Bất kể chế độ chạy tác vụ quét được chọn, bạn đều có thể bắt đầu hoặc dừng một tác vụ quét bất cứ lúc nào.

Để bắt đầu hoặc dừng một tác vụ quét:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 3. Nhấn vào mục Tác vụ.

  Mục Tác vụ sẽ được mở ra.

 4. Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh của dòng có chứa tên tác vụ quét.

  Một menu với hành động tác vụ quét sẽ được mở ra.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn bắt đầu tác vụ quét, chọn Bắt đầu quét từ menu.

   Trạng thái tiến độ tác vụ được hiển thị ở bên phải của nút với tên của tác vụ quét này sẽ được chuyển thành Đang chạy.

  • Nếu bạn muốn dừng tác vụ quét, chọn Dừng quét từ menu.

   Trạng thái tiến độ tác vụ được hiển thị ở bên phải của nút với tên của tác vụ quét này sẽ được chuyển thành Đã dừng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.