Hỗ trợ các ứng dụng quản trị từ xa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128342

Có thể bạn sẽ cần sử dụng một ứng dụng quản trị từ xa trong khi tính năng bảo vệ kiểm soát bên ngoài được bật.

Để cho phép hoạt động của các ứng dụng quản trị từ xa:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Chọn mục Bảo vệ Chống virus ở phía bên trái.

  Cấu hình bảo vệ chống virus sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Loại trừ quét và ứng dụng tin tưởng, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Vùng tin tưởng sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ Vùng tin tưởng, chọn thẻ Ứng dụng được tin tưởng.
 5. Nhấn vào nút Thêm.
 6. Trong menu ngữ cảnh được mở ra, thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để tìm ứng dụng quản trị từ xa trong danh sách các ứng dụng được cài đặt trên máy tính, chọn mục Ứng dụng

   Cửa sổ Lựa chọn ứng dụng sẽ được mở ra.

  • Để quy định đường dẫn đến tập tin thực thi của ứng dụng quản trị từ xa, chọn Duyệt.

   Cửa sổ Mở tập tin tiêu chuẩn trong Microsoft Windows sẽ được mở ra.

 7. Chọn ứng dụng bằng một trong các cách sau:
  • Nếu bạn đã chọn Ứng dụng ở bước trước đó, chọn ứng dụng trong danh sách các ứng dụng được cài đặt trên máy tính và nhấn nút OK trong cửa sổ Lựa chọn ứng dụng.
  • Nếu bạn đã chọn Duyệt ở bước trước đó, quy định đường dẫn đến tập tin thực thi của ứng dụng liên quan và nhấn nút Mở trong cửa sổ Mở tiêu chuẩn của Microsoft Windows.

  Hành động này sẽ mở ra cửa sổ Loại trừ quét ứng dụng.

 8. Chọn hộp kiểm Không giám sát hoạt động ứng dụng.
 9. Trong cửa sổ Loại trừ quét ứng dụng, nhấn OK.

  Ứng dụng được tin tưởng mà bạn vừa thêm sẽ xuất hiện trong danh sách các ứng dụng được tin tưởng.

 10. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.